"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."

Roger Caras